New Production Model: H01 Chamber Dryer with Multifunctional Tray Trolley

Learn more

Harter Logo

Czechia / Česká republika

Mr Mikla / MOBSTECH represents us in the field of:

  • food drying

Our representative in Czechia is MOBSTECH spol. s r.o., a company boasting many years of experience in representing foreign companies – suppliers of modern technology – by providing customer acquisition, sales and after-sales services.
MOBSTECH represents foreign partners of various industrial sectors who deliver state-of-the-art equipment and technological solutions in high quality and with a focus on energy efficiency and environmental targets.
MOBSTECH employees are experienced consultants in application specific engineering matters. They support potential customers by proactively identifying problems and finding solutions through the use of modern equipment and technology. MOBSTECH also supports customers in handling funded projects, which are frequently used for promoting investment in central European countries.

 

 

 

 

Pan Mikla / Fa. Mobstech nás zastupuje:

  • Sušení v potravinářství

Náš zástupce pro Českou republiku je firma MOBSTECH spol. s r. o., která disponuje již několikaročními zkušenostmi se zastupováním zahraničních firem, dodavatelů moderních technologií při získávaní zákazníků, v poskytování prodejního a po prodejního servisu. Společnost MOBSTECH zastupuje zahraniční partnery, kteří dodávají soudobé stroje a technologické řešení ve vysoké technické kvalitě s pozitivním vztahem k energetické účinnosti a environmentálním cílům v různých odvětvích průmyslu.

Spolupracovníci společnosti Mobstech jsou zkušeni v otázkách aplikačního inženýrství a proaktivní při pomoci potenciálním zákazníkům identifikovat problémy a najít řešení pomocí nasazení nových strojů a technologií. Společnost MOBSTECH též podporuje zákazníky při řešení dotovaných projektů, které se v středoevropských krajinách často využívají na podporu investicí.

 

 

MOBSTECH spol. s.r.o.
Ul. P.O. Hviezdoslava 611/3
SK-93401 Levice
Slovensko

 

Contact person / Kontaktní osoba:

Ondrej Mikla

Phone: +421-901777113

Mail: office(at)mobstech.com

Web: www.mobstech.com

To subject