New Production Model: H01 Chamber Dryer with Multifunctional Tray Trolley

Learn more

Harter Logo

Slovakia / Slovensko

Mr Mikla / MOBSTECH represents us in the field of:

  • food drying

Our representative in Slovakia is MOBSTECH spol. s r.o., a company boasting many years of experience in representing foreign companies – suppliers of modern technology – by providing customer acquisition, sales and after-sales services.
MOBSTECH represents foreign partners of various industrial sectors who deliver state-of-the-art equipment and technological solutions in high quality and with a focus on energy efficiency and environmental targets.
MOBSTECH employees are experienced consultants in application specific engineering matters. They support potential customers by proactively identifying problems and finding solutions through the use of modern equipment and technology.
MOBSTECH also supports customers in handling funded projects, which are frequently used for promoting investment in central European countries.

 

 

 

 

Pán Mikla / Fa. Mobstech nás zastupuje

  • Sušenie v potravinárstve

Náš zástupca na Slovensku je firma MOBSTECH spol. s r. o., ktorá má už niekoľkoročné skúsenosti so zastupovaním zahraničných firiem, dodávateľov moderných technológií, pri získavaní zákazníkov, ako aj v predajnom a po predajnom servise. Spoločnosť MOBSTECH zastupuje zahraničných partnerov, ktorí dodávajú súdobé stroje a technologické riešenia vo vysokej technickej kvalite s pozitívnym vzťahom k energetickej účinnosti a environmentálnym cieľom v rôznych odvetviach priemyslu.

Spolupracovníci v spoločnosti Mobstech sú skúsený v otázkach aplikačného inžinierstva, proaktívny pri pomoci potenciálnym zákazníkom identifikovať problémy a nájsť riešenia pomocou nových strojov a technológií. Spoločnosť MOBSTECH tiež podporuje zákazníkov pri riešení dotovaných projektov, ktoré sa v stredoeurópskych krajinách často využívajú na podporu investícií.

 

 

MOBSTECH spol. s.r.o.
Ul. P.O. Hviezdoslava 611/3
SK-93401 Levice
Slovensko

 

Contact person / Kontaktná osoba:

Ondrej Mikla

Phone: +421-901777113

Mail: office(at)mobstech.com

Web: www.mobstech.com

To subject